Informacija apie vykdomą ES projektą

Projekto vykdytojas: VšĮ Rinkodaros mokykla

Projekto pavadinimas: Savarankiškas verslo kūrimas: kaip išdrįsti paversti savo idėją verslu arba nepalūžti po nesėkmės.

Projekto kodas: 12.0.1-CPVA-K-204-02-0011

Finansavimas: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Veiksmų programa: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 PRIORITETAS. Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti.

Projekto tikslas ir siekiamas rezultatas: Informuojant, ugdant ir motyvuojant jaunimą ir kitus potencialius verslo kūrėjus pasiekti planuojamą rezultatą – paskatinti tikslinę auditoriją imtis iniciatyvos kuriant verslus ir pakeisti nuostatą, kad verslo nesėkmė yra verslo pabaiga.

Projekto aprašymas:

Dažnai jauni žmonės, kurie turi verslo idėją, nežino kaip ją įgyvendinti, o tie, kurie jau patyrė nesėkmę versle, dvejoja dėl savo verslo idėjų, jaučia baimę pradėti savo verslą, nežino kaip idėją paversti verslu. Įgyvendinant projektą „Savarankiškas verslo kūrimas: kaip išdrįsti paversti savo idėją verslu arba nepalūžti po nesėkmės“ komunikacijos kampanijos metu bus siekiama informuoti, edukuoti ir skatinti jaunimą ir kitus potencialius verslo kūrėjus imtis savo verslo bei ugdyti savarankiškumą bei verslumą. Organizuojamas 5 renginių ciklas Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje ir Kėdainiuose, kurio metu dalyviai ne tik gaus žinių iš pakviestų pranešėjų, bet ir turės galimybę pasidalinti savo verslo patirtimi su kitais, užmegzti naudingus kontaktus ar sudaryti prielaidas ateities verslo kooperacijai drauge su kitais dalyviais. Dalyviai bus kviečiami aktyviai dalyvauti diskusijoje bei gauti teisės ir verslo, komunikacijos ir pardavimų strategijos konsultaciją. Projektu siekiama, kad jaunimas ir kiti potencialūs verslo kūrėjai įgytų reikiamų žinių ir išdrįstų kurti savo verslą.