Konsultavimas verslo ir teisės klausimais

VERSLO KONSULTAVIMAS

Verslo kūrimas ir vystymas gali būti itin painus ir sudėtingas procesas, reikalaujantis specifinių žinių ir sprendimo būdų. Rasti teisingus atsakymus iškilusiais klausimais padeda profesionalų konsultacijos, kurios yra būtinos siekiant išvengti klaidų ir nesklandumų visais verslo vystymo ir plėtros etapais. Marketingo mokykloje verslo konsultavimas siūlomas tiek pradedantiesiems verslo ir įmonių įkūrėjams, tiek patyrusiems verslininkams.

Verslo konsultavimo paslaugos:

 • Prekės ženklo ir dizaino registravimas
 • Strateginis verslo planavimas
 • Juridinių asmenų registravimas
svg-vivus

Prekės ženklo ir dizaino registravimas

Prekių ženklas tai unikalus grafinis žymuo ar simbolis, žodis ar žodžių junginys, identifikuojantis jūsų prekes ar paslaugas. Svarbu, kad jūsų prekių ženklas būtų išskirtinis ir nepanašus į kitam asmeniui ar įmonei priklausantį prekių ženklą.

Verslo konsultavimas prekės ženklo ir dizaino registravimo klausimais užtikrina profesionalią pagalbą ir kokybišką paslaugų atlikimą. Marketingo mokyklos klientams:

 • Teikiamos išsamios konsultacijos ir įžvalgos apie prekės ženklo arba dizaino registravimą;
 • Parengiamos ir pateikiamos prekės ženklo arba dizaino registravimo paraiškos Lietuvoje;
 • Atstovaujama ginčuose dėl prekės ženklo, ruošiamos apeliacijos;
 • Atstovaujama Valstybiniame patentų biure.

Siekiant minimizuoti paraiškų atmetimo riziką prekės ženklo pasiruošiamajame registravimo etape atliekamas preliminarus kliento prekės ženklo vertinimas:

 • Patikrinamas norimo registruoti prekės ženklo atitikimas LR ir ES teisės aktų reikalavimams;
 • Išanalizuojamas norimo registruoti prekės ženklo panašumas su kitais esamais prekių ženklais rinkoje;
 • Nustatomos prekių arba paslaugų klasės pagal Nicos klasifikaciją.

Strateginis verslo planavimas

Strateginis verslo planavimas užtikrina kryptingą įmonės veiklą ir teigiamus rezultatus. Kruopščiai apgalvota veiksmų strategija ir nuoseklus jos vykdymas garantuoja verslo sėkmę ir efektyvumą. Verslas neturėdamas aiškaus plano nesugeba lygiavertiškai konkuruoti su kitais rinkos dalyviais. Dėl per daug bendrai apibrėžtų tikslų ir uždavinių verslas rizikuoja netinkamai paskirstyti įmonės išteklius ir energiją, stabdydamas įmonės plėtrą ir augimą.

Šiais laikas, kai viskas taip greitai keičiasi labai lengva prarasti budrumą ir nepastebėti pasikeitusių tendencijų bei rinkos poreikių. Tokiu atveju, kiekvienam verslininkui yra rekomenduojama profesionali verslo konsultavimo paslauga objektyviai įvertinanti vykdomą veiklą.

Verslo konsultavimas strateginio planavimo klausimais:

 • Išgryninama įmonės misija, vizija ir vertybės;
 • Identifikuojama tikslinė rinka ir jos poreikiai;
 • Išanalizuojama konkurencinė aplinka ir identifikuojami pranašumai;
 • Atliekama vidinių ir išorinių aplinkos veiksnių analizė;
 • Suformuojami strateginiai tikslai ir priemonės tam pasiekti;
 • Iškeliami verslo uždaviniai;
 • Apžvelgiami finansiniai resursai ir prognozės;
 • Pateikiamos įžvalgos apie galimus pavojus ir jų valdymą.

Juridinių asmenų registravimas

Juridinių asmenų registravimas tai itin atsakinga verslo kūrimo dalis, nuo kurios prasideda kiekvieno verslo pradžia. Juridiniu asmeniu gali būti įmonė, įstaiga ar organizacija turinti savo pavadinimą, kuri savo vardu gali įgyti ir turėti teises bei pareigas.

Įmonės steigimo teisiniai klausimai gali būti ganėtinai painūs ir sudėtingi, todėl tokiais atvejais praverčia verslo konsultavimo paslauga juridinių asmenų registravimo klausimais:

 • Teikiamos išsamios konsultacijos dėl steigiamos įmonės teisinės formos pasirinkimo;
 • Paruošiami reikalingi dokumentai;
 • Registruojamas steigiamo juridinio asmens pavadinimas;
 • Suformuojamas įstatinis kapitalas ir atidaroma banko sąskaita;
 • Įmonė užregistruojama Registrų centre.
Turite klausimų apie mūsų paslaugas?

Parašykite mums