1. Vien peržiūrėjus Jūsų asmeninę „Facebook“ paskyrą, o ką jau kalbėti apie nuveiktus darbus, matosi, jog esate veiklus žmogus. Papasakokite, kaip neprarandate motyvacijos ir nuolat judate į priekį.Kuo užsiimu ir ką veikiau/veikiu gyvenime galima pamatyti „Linkedin“. „Facebook“ parodo tik tie

Read more...

1. Dirbate ne tik su verslo įmonėmis, bet ir su studentais. Papasakokite, kokią naudą/emocijas/patirtį Jūs gaunate iš jų.Seminarai verslo įmonėms yra įdomūs savo auditorija, kuri žino, ko nori ir galimybe teorijas patikrinti praktiškai. Verslo auditorija nuo studentų skiriasi tuo, kad jai iš lektoriaus

Read more...