Efektyvios marketingo strategijos įgyvendinimas: į ką atsižvelgti? | marketingo-mokykla.lt

Efektyvios marketingo strategijos įgyvendinimas: į ką atsižvelgti?

Dviejų dalių „Marketingo strategijos kursas“, kuriame patirtimi dalinosi lektorė Raimonda Gudaitė, dalyviams buvo labai turiningas! 2020 m. LiMA rinkimų komisijos išrinkta geriausia metų rinkodaros vadove, R. Gudaitė kursų metu dalinosi teorinėmis ir praktinėmis žiniomis. Taigi ko išmokome?

STRATEGIJA

Anot R. Gudaitės  „strategija tarsi kelrodė žvaigždė nurodanti tikslą, kurio verslas siekia”. Narplioti painias strategijos detales mokymų dalyviams lektorė padėjo pateikdama iliustruojama pavyzdį apie senovės graikų herojiniame epe  „Iliada” paminėtą Trojos arklį. Pasak R. Gudaitės, strategija padeda objektyviai įvertinti situaciją ir numatyti galimus kitų rinkos dalyvių veiksmus. Tokiu būdu neteks pralaimėti karo dėl klientų.

NUO KO PRADĖTI

Marketingo strategija – tai kompleksinių veiksmų visuma, kurią kuriant svarbu atsižvelgti į kiekvieną detalę pradedant nuo atstovaujamos rinkos supratimo iki konkrečių darbų plano įgyvendinimo. Tačiau R. Gudaitė teigia, kad pradėti strategijos kūrimą pirmiausia vertėtų nuo tikslinio kliento paveikslo sudarymo. Apibrėžti potencialų pirkėją padeda demografinių duomenų nustatymas, kliento pomėgių ar rūpesčių, su kuriais susiduria kasdien, žinojimas. Dar gilesnį suvokimą apie tikslinę verslo auditoriją pateikia klientų tyrimai, kuriuos sudaro apklausos, duomenų analitika ir populiarėjantys NPS tyrimai, kurie rodo vartotojų pasitenkinimą ir lojalumą prekės ženklui. 

Pasak R. Gudaitės, išsamus tikslinio kliento pažinimas pravers siekiant sėkmingai vystyti prekės ženklą, komunikuoti su auditorija ir gauti grįžtamąjį ryšį. Taip pat tai padės konkuruojant rinkoje bei įgyvendinant rinkodaros strategiją.

RINKOS APŽVALGA

Sėkmingai kurti ir vystyti verslą yra sudėtinga, jeigu trūksta žinių apie tai, kas vyksta rinkoje. „Žinai rinką – žinai kelią“,- mokymų metu šmaikštavo R. Gudaitė. Lektorė pabrėžė, kad yra svarbu numatyti veiksnius, galinčius paveikti jūsų verslą. R. Gudaitė teigia, kad suvokimą apie rinką suteikia žinios mikro ir makro ekonomikos srityje, vartotojų ir vartojimo tendencijų stebėjimas, pasaulio įtaka, rinkos komunikacijos triukšmo monitoringas ar net šventinės dienos bei orai.

POZICIONAVIMAS

Ne mažiau svarbi marketingo strategijos dalis – pozicionavimas. Mokymuose dalyviai analizuodami pasaulinių prekės ženklų praktiką, turėjo galimybę įsitikinti, kaip svarbu žinoti, kokią žinutę apie save verslininkai pateikia savo tikslinei auditorijai. Pozicionavimas – tai galimybė verslininkams savo išskirtinumą, suformuluoti vertės pasiūlymą ir  įrodyti naudą klientui ilgalaikėje perspektyvoje Lektorės teigimu, galima turėti patį geriausią produktą rinkoje, bet prasčiausią žinutę ir taip patirti nesėkmę.

Pasiteisinusias pozicionavimo strategijas analizuojant, galima teigti, kad vartotojui siunčiama žinutė apie prekės ženklą turėtų būti taikli, trumpa ir įsimintina. Ji turi kelti geras emocijas ir neturėti neigiamų asociacijų vartotojui. Taip pat, labai svarbu atsižvelgti į tai, kad siunčiama žinutė vartotojui negali likti pažadu. Ji turi būti įgyvendinama, kitu atveju rizikuojama prarasti esamus ir potencialius klientus.

STRATEGIJA IR PLANAVIMAS

Mokymų dalyviams lektorė pateikė pagrindinius marketingo strategijos ir marketingo plano skirtumus teigdama, kad strateguoti reikia tik kelis kartus per metus, o planuoti – nuolat. Užsibrėžus pagrindinius marketingo strategijos tikslus fokusuojamės į rezultatus, o planuojant reikėtų imtis priemonių, kuriomis to būtų galima siekti. R. Gudaitė akcentavo, kad pirmuoju atveju, gairės, kuriomis yra vadovaujamasi turi būti paremtos verslo strategija, o planas turi būti parengtas pagal marketingo strategiją. Geras planas pasižymi tuo, kad yra lankstus, lengvai keičiamas, įvertinamas tam tikromis metrikomis, o įgyvendinamos veiklos generuoja rezultatus.

SĖKMINGA STRATEGIJA

Anot mokymų „Marketingo strategijos kursas“ lektorės Raimondos Gudaitės, sėkminga strategija yra ta, kuri veikia. Kruopštus ir sistemingas darbas užtikrina teigiamą rezultatą. Taigi pritaikę marketingo strategiją ir įgyvendinę suplanuotus veiksmus džiaugsitės išaugusia auditorija, įdėto darbo finansine grąža, palankiomis rekomendacijomis ir klestinčiu verslu. To jums ir linkime!

Teksto autorė Agata Prokopovič